A Lovassy László Gimnázium - Speciális matematika tagozat

Faluközy Tamás:

Mit csinál egy aktuárius? - Ízelítõ a biztosításmatematikából

2000-ben végzett a speciális matematika tagozaton.

2005-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett alkalmazott matematikus szakos diplomát, aktuárius és pénzügyi matematikus szakirányon.

Jelenleg a Generali-Providencia Biztosító aktuáriusa, fõbb feladatkörei: a nem-életbiztosításokkal kapcsolatos átfogó jellegû elemzések készítése (állományértékelés, tõkeszükséglet-kalkulációk), tartalékszámítás.

Emellett PhD tanulmányokat folytat az ELTE Valószínûségelméleti- és Statisztika Tanszékén, fõbb kutatási területei: aktuáriusi modellek a betegségbiztosításban, sztochasztikus tartalékolás, optimalitási kérdések bónusz-málusz rendszerekben.

Unit-linked életbiztosítások árazása kvantilis elvvel címû dolgozata különdíjas lett a 2005-ös OTDK-n.

Elõadás-kivonat:

Elõadásomban egyfelõl a következõ vázlatpontok mentén haladva szeretnék általános képet festeni a biztosítókról, a biztosítási tevékenységrõl:

  • a biztosítás kettõssége: ügyfélközpontúság (törvényi szabályozás) és profitorientáltság (tulajdonosi elvárás)

  • az élet- és nem-életbiztosítások közti lényeges különbségek

  • az alapok: termékfejlesztés, díjkalkuláció

  • a biztonságot szolgáló lehetõségek: tartalékok és szavatoló tõke

  • hagyományos és új értékelési eljárások a biztosításban: mérleg és eredménykimutatás, állományértékelés

Ezzel párhuzamosan az aktuárius (biztosításmatematikus) feladatköreit, a fenti folyamatokban való szerepeit szeretném ismertetni, az alábbi kérdésekre fókuszálva:

  • miért van szükség matematikusokra a biztosítóknál, mi a vezetõ aktuárius felelõssége?

  • milyen matematikai modellek használatosak a biztosításban, a matematika mely ágai kapcsolódnak leginkább az aktuáriusi tevékenységekhez?

  • a biztosításmatematikai számítások (közel)múltja, jelene és jövõje – a számítógépek szerepe

  • mennyire jelent szakmai kihívást a biztosításmatematikusi munka?

  • (karrier)lehetõségek az aktuáriusi pályán