A Lovassy László Gimnázium - Speciális matematika tagozat

dr. Friedler Ferenc:

Hálózatok: analízis vagy szintézis

1971-ben végzett a speciális matematika tagozaton.

Friedler Ferenc az MTA doktora, egyetemi tanár, tanszékvezetõ, a Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai Karának alapító dékánja, doktori iskola vezetõje, a VEAB alelnöke.

Kutatási területe:
a mûszaki rendszerek információs folyamatainak modellezése és optimalizálása, a P-gráf módszertan alapjainak kidolgozója.

Doktoranduszai közül heten szereztek PhD fokozatot.
Nemzetközi kutatási projektek vezetõje.

Kitüntetései:
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje,
Kalmár László Díj,
Veszprém Megyei Prima Primisszima Díj,
Polinszky Díj.

Elõadás-kivonat:

Bonyolult hálózatok: analízis vagy szintézis

A globalizáció révén a korábban függetlennek tekintett tevékenységek egymástól függõvé válnak úgy, hogy közöttük a kapcsolatot bonyolult hálózatok írják le. Ilyen például a légiközlekedés, a telekommunikáció, az energiaszolgáltatás, az autógyártás, az olajipar és a logisztika.

Mindezek alapvetõ módon befolyásolják életünket. Ezért fontos számunkra, hogy megismerjük a bonyolult hálózatok belsõ törvényszerûségeit, mert ezáltal könnyebben eligazodunk a mai világban.

Az elõadás a hálózatok meghatározó szerepét katasztrófák és sikertörténetek elemzésével illusztrálja, majd bemutat egy olyan matematikai eszközt, amellyel a bonyolult hálózatok elemzésén - analízisén - túl azok szisztematikus tervezésére - szintézisére - is lehetõség van.