A Lovassy László Gimnázium - Speciális matematika tagozat

Dr.Domokos Gábor
Várkonyi Péter:

Mono-monostatikus testek: A Gömböc története

Domokos Gábor
BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

Várkonyi Péter
BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

A Gömböcrõl:

DEFINÍCIÓ:
A Gömböc az elsõ ismert homogén, konvex test, melynek egyetlen stabil és egyetlen instabil (összesen kettõ) egyensúlyi helyzete van.

A GÖMBÖC EREDETE:
A Gömböc létezését elõször (1995-ben) V.I. Arnold korunk egyik legismertebb matematikusa sejtette meg.

Bõvebben a www.gomboc.eu honlapon olvashat.