A Lovassy László Gimnázium - Speciális matematika tagozat

Start!

Válogatás Kiss Tamás mûgyûjteményébõl I.

1982-ben végzett a speciális matematika tagozaton

A budapesti Ybl Miklós Építõipari Mûszaki Fõiskolán szerzett diplomát.

Néhány év tervezõ irodai - BUVÁTI - gyakorlat után 1995-ben alapította meg építõipari vállalkozását, a Vetlanda kft-t.
A kft saját tervezõ irodával és gyártó kapacitással rendelkezik. Svédországból közvetlenül importált alapanyagokból gyárt üvegtetõket, homlokzati függönyfalakat, és egyéb speciális nyílászárókat.

Számos szakmai - pl. ALUTA, Swedish Chamber of Commerce in Hungary - és társadalmi - Esély az árváknak alapítvány - szervezetnek tagja, illetve vezetõ tisztségviselõje.

2006-ban tevékenységét szektorának legnagyobb szakmai szervezete, az ALUTA Nívódíjjal méltatta.

Kiállítás-kivonat:

Egy volt specmatos mérnök mûgyûjteményének bemutatása - Harsányi László (1963-2007), barátja, gimnáziumi osztálytársa emlékére.

A csattanós fõcímmel Kiss Tamás elsõ ízben mutatja be formálódó mûgyûjteményét - abban a városban és intézményben, melyhez sok szál fûzi. A matematikához, s így az építészethez való kötõdésébõl következett képzõmûvészet iránti érdeklõdése, s e vonzalomból számottevõ méretû kollekció és valódi szenvedély vált.

Gyûjteményének specialitása a nyitottság és sokszínûség, az igény, ahogy tulajdonosa a magyar kortárs mûvészetet teljességében látja, s láttatja e válogatáson keresztül, tárlatvezetéssel kiegészítve, a hazai kortárs mûvészet legelismertebb alkotóitól a fiatal tehetségekig.

A gimnáziumi helyiségekben kiállított közel félszáz (!) alkotás többsége olyan neves mestereké, mint Bak Imre, Nádler István, Mulasics László, Szirtes János, El Kazovszkij. A válogatás rangját a közelmúltban Párizsban elhunyt Rozsda Endre és tanítványa, a mára világhírû Francoise Gilot, Picasso özvegyének képei emelik. A nemzetközi vonatkozást a szintén párizsi magyar aatoth franyo mûvei erõsítik. A fiatalabbak közül többek között Csató József, Gyõrffy László, Király Gábor, Mayer Hella mûveit mutatja be, külön kiemelve a veszprémi illetõségû és e gimnázium falai között tanult Csiszér Zsuzsit és Szotyory Lászlót.