A Lovassy László Gimnázium - Speciális matematika tagozat

dr. Molnár Gyöngyvér:

Új IKT eszközök alkalmazási lehetoségei az iskolában

1992-ban végzett a Lovassy László Gimnáziumban.

1999-ben a József Attila Tudományegyetemen szerzett matematika - német nyelv és irodalom szakos diplomát.
2004-ben szerzett Ph.D. doktori fokozatot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének egyetemi docense.

Kitüntetései, díjai:

2007. Akadémiai Ifjúsági Díj
2005-2008: MTA Bolyai János Kutatási ösztöndíj

Elõadás-kivonat:

A 21. század tudás társadalmában megváltozott az értékesnek számító tudás, felértékelõdött az alkalmazható, minõségi tudás szerepe. Ez a korábbiaktól eltérõ olyan oktatási módszerek, stratégiák iskolai oktatásba integrálásának igényét vonja maga után, ahol a diák már nem passzív befogadó, hanem tudásának aktív formálója. Ezzel párhuzamosan a technológia fejlõdésének következtében újabb értelmet nyert, újradefiniálódott a diákok közötti, illetve tanár-diák közötti interaktivitás. Kitágult az információhoz való jutás lehetõségeinek köre (pl.: televíziós csatornák, internet), aminek eredményeképpen a diákok ismereteinek egyre nagyobb hányada iskolán kívüli közegbõl származik. Ennek következtében jelentõsen átalakult a pedagógus oktatásban betöltött szerepe. Az új tanár feladata már nem az, hogy a tudás forrása legyen, hanem a tanulás irányítója, ösztönzõje, segítõje. Az új helyzet megoldását segíti, ha minden szempontból mobilis, különbözõ oktatási módszerek alkalmazását (pl.: kooperatív munka, kollaboratív munka, probléma alapú tanítás, projekt módszer) lehetõvé tevõ környezetet biztosítunk a diákok számára. Az életszerûség iskolai megjelenítésének, a mobilitás és gyors visszacsatolás biztosításának egyik lehetõsége az új informatikai eszközök oktatásba való iskolai megjelenítése. A mobilis, változatos formában összeállítható görgõs asztalok és székek mellett az interaktív tábla lehetõvé teszi a dinamikusabb táblakezelést, például az órán táblára írtak elmentését, az elõre elkészített anyagok folyamatos alakítását. A szavazórendszer lehetõséget biztosít az azonnali visszacsatolásra, a tablet PC és az ultra-mobile PC új szintre emeli a jegyzetelést és az iskolai tanulást, a wireless technológia biztosítja a mobilitást és az interneten található anyagok órai megjelenítését, az információk gyors keresését. Ezek az eszközök azonban önmagukban nem biztosítják a hatékonyabb oktatást, a megfelelõ módszertani váltás nélkül csak arra alkalmasak, hogy drágább eszközökkel dolgozzunk a hatékonyság növelése nélkül. A multimédiás eszközök alkalmazásának ebben rejlik egyik veszélye. Ha nem történik más, mint az eddigi tananyag digitális formában történõ megjelenítése, a szövegek, ábrák beszkennelése akkor továbbra sem valósul meg, hogy "Az élet színességére az iskolapad "szürkeségébõl" csak változatossággal, a változatosság megtapasztalásával lehet készülni." (Marton, 2000)