A Lovassy László Gimnázium - Speciális matematika tagozat

Pálffy Géza:

Mi változott meg Magyarországon a mohácsi csata (1526) után:
A magyar történelem sorsfordító 16. százada
egy volt specmatos történész szemével.

1989-ben végzett a speciális matematika tagozaton.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett történelem-levéltár szakos diplomát.

Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos fõmunkatársa.

Fõ kutatási területe: Magyarország és a Habsburg Monarchia története
a kora újkorban.

2002-ben Talentum Díjjal tüntették ki, 2004-ben Deák Ferenc Ösztöndíjban részesült.

Elõadás-kivonat:

  • Egy közel 500 évvel ezelõtti esemény hatással lehet-e 21. század eleji mindennapjainkra?

  • Mi veszett el és mi változott meg a magyar történelemben 1526 után?

  • Lehet, hogy nem Mohácsnál dõlt el Magyarország sorsa a 16. század elsõ felében?

  • Mi volt az oszmán-törökök célja a Kárpát-medencében és milyen következményekkel járt magyarországi hódításuk?

  • A Habsburgok tényleg ütközõállamként és gyarmatként tekintettek Magyarországra?

  • Valóban az Erdélyi Fejedelemség lett volna a 16. században a magyar nemzeti függetlenség védõbástyája?

  • Szabadságharc volt-e a Bocskai-felkelés?

  • Az elõadás - egy volt specmatos történész új kutatásai alapján - beszédes számadatokat felsorakoztató táblázatok segítségével keresi a választ ezekre a sokat vitatott, izgalmas kérdésekre.