A Lovassy László Gimnázium - Speciális matematika tagozat

dr. Szalay László:

"A ház probléma"

1983-ban végzett a speciális matematika tagozaton.

1989-ben szerezte diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán matematika-fizika-számítástechnika szakon.

Ph.D. doktori fokozatát a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán szerezte 2000-ben.

Jelenleg a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán a Gazdaságmatematika és Statisztika Intézet egyetemi docense.

Fõ kutatási területe:
Diofantikus egyenletek, rekurzív sorozatok.

Elõadás-kivonat:

Absztrakt: Az elõadás példát ad arra, hogyan lehet eljutni egy játékos matematikai rejtvénytõl modern matematikai eszközökkel bizonyítható állításokig.

Az 1955-bõl származó eredeti rejtvény a következõ:

A szórakozott matematikaprofesszor elment meglátogatni egy volt tanítványát, de az utca elejére érve rádöbbent, hogy elfelejtette a házszámot. Az utca egyik oldalán vannak csak házak, számozásuk 1-gyel kezdõdik és egyesével nõ. A professzor biztos volt benne, hogy a tanítványa házszáma 200 és 500 közé esett, továbbá emlékezett arra, hogy a házszámok összege az utca elejétõl a házig megegyezett a házszámoknak a háztól az utca végéig vett összegével.
Végiggondolva a dolgot, a professzor végül kitalálta tanítványa házszámát.

Ki tudják találni Önök is?