A Lovassy László Gimnázium - Speciális matematika tagozat

dr. Vonderviszt Ferenc:

Nanomatematika

1976-ban végzett a speciális matematika tagozaton

1982-ben Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett fizikusi diplomát

Jelenleg a Pannon Egyetem, Mûszaki Informatika Kar, Nanotechnológia Tanszékének tanszékvezetõ egyetemi tanára

Fõbb kutatási területe
:Bio-nanotechnológia, önszervezõdõ rendszerek

Kitüntetései, díjai:

2005 Veszprém város "Pro Urbe" díja
1999 VEAB "Az év kutatója" díj
1997 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1992 Akadémiai Ifjúsági Díj

Elõadás-kivonat:

Az elmúlt 30 ezer évben - az utóbbi másfél évtizedet leszámítva - az emberi technológiák alapvetõ megközelítési módjukat tekintve nem sokat változtak. A nanotechnológia igazi újdonsága az, hogy az anyag szerkezetét atomi precizitással kontrollálva, alulról építkezve hozzon létre hasznos szerkezeteket. A nanométeres mérettartományban a fizika, kémia és biológia újra egymásra találnak.
Mindebbõl pont csak a matematika maradna ki?

Az elõadás bemutatja, hogy biológiai makromolekulák segítségével miként oldhatunk meg matematikai problémákat, olykor akár a szuperszámítógépeknél is gyorsabban.