A Lovassy László Gimnázium - Speciális matematika tagozat

Ön a veszprémi Lovassy László Gimnázium

"50 ÉVES A MATEMATIKA TAGOZAT"

rendezvényére készült elektronikus anyagot olvassa!

A Lovassy László Gimnáziumban 1967-ben indult el a speciális matematika tagozatos képzés. Ezzel hétre nőtt az országban működő, ilyen típusú képzést nyújtó iskolák száma. A speciális matematika tagozat mindig a természettudományos tehetséggondozás elismert színtere volt. Iskolánkban is sok átalakuláson ment keresztül az öt évtized alatt ez a képzési forma, de népszerűsége megmaradt.

A Lovassy László Gimnázium a tagozat elindításának ötven éves évfordulóját egy rendezvénysorozattal ünnepli meg 2017 őszén.

Ennek az összeállításnak az a célja, hogy képet adjon a veszprémi Lovassy László Gimnázium és azon belül a matematika tagozat elmúlt ötven évéről.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján készült ez a digitális anyag, ami korántsem lehet teljes.

Szeretettel és tisztelettel ajánljuk mindazoknak, akiket érdekel ennek az ötven évnek a története.

Kérjük, válasszon a bal oldali menüpontok közül!

A molinót az EFOP-3.2.5-17-2017-00018 azonosítójú a " Veszprémi Tankerületi Központ gimnáziumainak együttműködése a pedagógiai szakszolgálattal a pályaorientáció jegyében " elnevezésű pályázat finaszírozta.