A Lovassy László Gimnázium - Speciális matematika tagozat

Események évenként

Az 50 éves matematika tagozat minden évéhez az iskola egy vagy több kiemelt eseményét rendeltük hozzá.

Év

Esemény

1967

A Lovassy László Gimnáziumban beindult egy osztállyal a speciális matematikai tagozat. Ez a képzési forma az orosz tagozatos osztályt váltotta.

1968

Az új épületben kezdõdött el szeptember 1-jén a tanítás.

1969

Knoll János volt a fõszervezõje a 450 tanárt fogadó matematika tanári vándorgyûlésnek. A tagozatos diákok is hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

1970

Ebben az évben érettségizett utoljára az iskolában orosz tagozatos osztály. Ez a képzési forma az 5+1-es oktatással egy idõben, az 1958/59-es tanévben indult a gimnáziumban.

1971

Az elsõ matematikai osztály érettségije.
Érettségi elnök
: Dr. Tomor Benedek.

1972

A második matematika osztály jó kollektívájára utal, hogy kollektív fogadalmat tesznek: "Mindenki leszokik a dohányzásról".
Érettségi elnök
: Dr. Urbán János.

1973

Még ebben az évben utoljára kötelezõ a matematika tagozaton matematikából érettségin a szóbeli vizsga: két elméleti kérdés és két feladat.
Érettségi elnök
: Pogáts Ferenc.

1974

Bevezetik az új érettségi rendszert. Matematikából és fizikából megszervezik a közös érettségi-felvételi vizsgákat. A matematika tagozaton is ugyanolyan követelmények szerint kell érettségizni, mint az általános tantervû osztályokban.

1975

Az iskolai énekkar Helsinkibe utazott, ahol Zámbó István karnagy több sikeres koncertet vezényelt.

1976

A szakfelügyelõi vizsgálat megállapította, hogy ebben az évben a iskolánkból matematika-igényes szakokra az érettségizettek 70,5 %-át vették fel (az iskolai beiskolázási arány ekkor 52,4 % volt). 25 lovassys diák utazott Gladsaxe-be, Veszprém egyik testvérvárosába.

1977

Angol és német tagozaton érettségizik az elsõ osztály. A Lovassy Zenekar bejutott a Magyar Televízió Ki Mit Tud vetélkedõjének középdöntõjébe.

1978

Létrejön a Komarno-Blansko-Veszprém (Lovassy) iskolák közötti szerzõdéses kapcsolat. Évente látogatták egymás iskoláit a diák és tanárdelegációk: sport és matematika-versenyeket szerveztek a diákoknak. Nyáron a szlovák diákok nyaralhatnak a Balatonnál, télen a lovassys diákok mehetnek Szlovákiába síelni.

1979

Az országos oktatási reform életbelépése (fakultációs oktatási rendszer, módosult érettségi vizsgaszabályzat, a közös érettségi-felvételin a tanárok indigós példányokat javítanak, még 2004-ben is). A matematika tagozatos munkaközösség tagjai és a matematika tagozatos diákok hathatósan segítették a Bolyai János Matematikai Társulat veszprémi vándorgyûlését és az azt követõ nemzetközi matematikai konferenciát.

1980

Országosan bevezetik az ötnapos munkahetet. A Lovassy gimnáziumban elsõ alkalommal rendeztek olyan iskolai ünnepélyt, amelyen nem volt ünnepi beszéd, hanem egy III. évfolyamos osztály adott elõ egy színdarabot. Az elsõ bemutatót a III.A osztály rendezte november 7-e tiszteletére. A Lovassy Zenekar Bécsben 3. díjat nyert el a JUGEND UND MUSIK IN WIEN 1980 nemzetiközi fesztiválon.

1981

Az április 4-i ünnepséget a III.A osztály rendezte saját összeállítású dokumentum-mûsort adtak elõ, melyhez a zenét is az osztályba járó diákok: Harsányi László, Dénes Attila, Kiss Tamás szerezték.
Az elsõ évfolyamon felzárkóztató órák rendszerével készülnek fel a tanulók az intenzív tanulásra.

1982

A Lovassy Gimnáziummal közös igazgatással mûködõ Közlekedésgépészeti Szakközépiskola új intézmény lett, új épületbe költözött. A tantestület is kettévált. (Szakközépiskola 1963-tól mûködött a gimnáziumban, 1966-tól lett profil a közlekedésgépészet.)
A III. A osztály rendezte a március 21-i ünnepséget. A zenét Sztojcsev Gábor szerezte.
A második osztályokban szabadsávon készítenek fel a fakultációs oktatásra, a választásra.

1983

Ekkor hirdetik meg a harmadik évfolyamnak elsõ alkalommal a fakultációs rendszert.
Zenemûvészeti szakközépiskolai osztály indult.
A Dolgozók Önálló Középiskolájának megszûntével a Lovassyban levelezõ tagozat indult.
A belgiumi Neerpeltben hangszeres és vokális zenében elsõ helyezést értek el iskolánk növendékei az Ifjúsági Európai Fesztiválon.

1984

Az érettségizettek 89,5 %-a jelentkezik gimnáziumunkból továbbtanulásra.

1985

A III. A osztály kirobbanó sikerû március 15-i mûsort mutatott be. A mûsort irodalmi és történelmi dokumentumokból Horváth Géza tanár hathatós segítségével vitte színre az osztály. Fõbb szerepeket játszott Fodor Tamás és Molnár Csaba.
A Belcanto énekegyüttes Karlstadtban (NSZK) vendégszerepelt.
A tantestület kirándulást szervezett Erdélybe, a matematika tanárok különös tisztelettel tekintették meg a marosvásárhelyi Teleki Téka elõtt felállított Bolyai Farkast és Bolyai Jánost megjelenítõ szobrot. A szoborról készült fénykép megtekintéséhez kattintson ide.

1986

Nagyszabású, háromnapos rendezvénnyel ünnepelte meg a Lovassy Gimnázium az iskolaalapítás 275. éves évfordulóját. A rendezvény emléklapjának megtekintéséhez kattintson ide. A rendezvénysorozat keretében alakult meg az Öregdiákok Baráti Köre.
A március 15-i ünnepség anyagát Kovács Elõd írta, a színrevitelnél segített Asztalos István tanár úr.
Az 1985/86-os tanévben az iskolában a nappali tagozaton 25 osztály mûködött (768 tanulóval), a levelezõ tagozaton 5 osztályba 214 tanuló járt.

1987

A gimnáziumban megrendezik az elsõ elsõs avatót, a Csipetkét.
Nagyszabású koncertet adott a gimnázium zenekara a TABU együttes.
Bemutatásra került A HÍD cimû szabadtéri musical, melynek szövegét Asztalos István tanár úr írta, a zenéjét pedig Bertalan Zsolt, negyedikes tanuló komponálta. Az egyik fõszerepet játszotta Borbély Tamás specmatos tanuló. Az elõadás plakátja itt megtekinthetõ...
A Komarno-Blansko-Veszprém matematika versenyére utazó delegáció (kattintson ide) Brnoban felkereste a Spielberg várában raboskodó Lovassy László börtöncelláját (kattintson ide), és megkoszorúzta a várban található emléktáblát. A koszorúzásról készült fénykép megtekintéséhez kattintson ide.
Az iskolai karácsonyi ünnepségek kilépnek az osztálytermi elzártságból, közös karácsonyfa alatt együtt ünnepelt diák-tanár-nyugdíjas. A nagy iskolai ünnepségek közé bekerül a Karácsony ünnepe is.
Ennek a tanévnek a végével vált ki az intézménybõl a zenemûvészeti szakközépiskola, és lett önálló (1993-ban Dohnányi nevét felvevõ) a Zenemûvészeti Szakközépiskola.

1988

42 pályamû érkezett az iskolánk matematika munkaközössége által meghirdetett országos orosz nyelvi fordítói versenyre. (Matematikai tárgyú eredeti orosz szöveget kellett magyarra fordítani.)

1989

Az iskola delegációja megkoszorúzta június 8-án a régi iskola várbeli falára elhelyezett Brusznyai Árpád emléktáblát. Az emléktábla megtekintéséhez kattintson ide.
A matematika munkaközösség tagjainak aktív segítségével szervezõdött a 650 matematika tanár részvételével megrendezett Rátz László Vándorgyûlés Veszprémben.
A november 7-i iskolai ünnep egy nagyszabású vetélkedõ volt, amelyet a III. A osztály rendezett. A vetélkedõn minden osztály részt vett, és igen változatos feladatokat kellett megoldani (pl. tipikus orosz ételeket kellett megfõzni, 1917 darab újságot kellett behozni, stb.)

1990

Elkészült az új iskolacímer, amelyet Merencsics Tibor tanár úr tervezett tudományosan megalapozott heraldikai elemekkel.
Az iskola március 15-ei ünnepségén elsõ ízben Horváth Géza tanár úr és Rásky László negyedikes diák vehette át a Brusznyai - díjat.
Iskolánkban elindul az informatika tagozatos képzés.
Elõször emlékezik meg az iskola közössége október 23-áról, ezzel az iskolai ünnepségek súlypontja is átalakult.

1991

A Mûvelõdési Minisztérium hivatalos értesítõje szerint iskolánk az egyetemi felvételi vizsgák eredményei alapján az országos 9. helyen állt a gimnáziumok rangsorában.
Hosszú évtizedek óta ez az elsõ év, amikor már nem megy õszi mezõgazdasági munkára a gimnázium tanulóifjúsága.
Az elsõ tûzriadó az iskolában.

 1992

A gimnázium épületében a földszinten megszûnik a menza. Helyére új tantermek kerülnek.

1993

Beindult a gimnáziumban a német nemzetiségi tagozat.
A III. A osztály tanulói jelenítették meg a márciusi eseményeket az iskolai ünnepségen. A színdarabot Halasi Tamás tanuló írta, a színrevitelben segített dr. Vondervisztné Kapor Ágnes tanárnõ.

1994

Elkészült a gimnázium épületében a tetõtér beépítése: a tanári dolgozószobák nyugodtabb munkafeltételeket igyekeznek biztosítani.
Dr. Öveges Ferenc tanár úr és László Anna tanárnõ irányításával a számítástechnikai munkaközösség által elkészített pályamûvel az iskola 50000 USD értékû számítástechnikai eszközt nyert a Soros Alapítvány "A számítógépes iskola a nyílt társadalomért" címmel meghirdetett pályázaton. A pályázatnak a Lovassy évkönyvben megjelent beszámolója itt olvasható.

1995

Elindul a gimnáziumban a hatosztályos képzés két párhuzamos osztállyal.

1996

A speciális matematika tagozatos osztály érettségi elnöke Dr. Sas Elemér az ELTE fizikaprofesszora
Az informatikai diákolimpia kapcsolódó rendezvényei a Lovassy Gimnáziumban.
Az internet-avatás december 10-én.
Az iskolatörténeti kiállítás megnyitása. A kiállítás létrehozásában elévülhetetlen szerepe volt Homonnai János igazgató helyettesnek.
Az millecentenáriumi év országos záró rendezvénye: falavatás az ének teremben. (A falat hét évig készítették a gimnázium tanulói Merencsics Tibor tanár úr irányításával honfoglaláskori motívumok felhasználásával.) A falavatásnak a Lovassy évkönyvben megjelent beszámolója itt olvasható. A fal fényképének megtekintéséhez kattintson ide.
Aranyérmet nyert Kiss Balázs, iskolánk 1990-ben specmaton érettségizett tanulója az atlantai olimpián kalapácsvetésben a 82,56 m-es dobásával. Kiss Balázs által az osztályfõnökének (Békefi Zsuzsának) adott autogram megtekintéséhez kattintson ide.

1997

A közoktatási törvény elõírásainak megfelelõen Pedagógiai Programot készít és fogad el a gimnázium közössége.
A Lovassy Alapítvány a Jövõért 1%-os felajánlásaiból is jutott pénz az iskola belsõ tereinek szépítésére, belsõ átépítésekre.

1998

Március 15-e alkalmából iskolánk a Pro Urbe kitüntetésben részesült. Az indoklásban elhangzott, hogy az "iskola tanárai, végzett diákjai ott találhatók a város életének minden pontján, általuk a Lovassy gimnázium szellem áthatja a város minden porcikáját".

1999

A gimnázium épületében, a tanári szint "kajütjében" felavatták a Bognár Zoltán mûvésztanárról elnevezett emléktermet. Ebbõl az alkalomból a tanár úr özvegye férjének több képét adományozta az iskolának.
A Bognár Zoltán teremben olvasható életrajz itt tekinthetõ meg...

2000

Beindult a gimnáziumban az Arany János Tehetséggondozó Program.
Októberben ünnepelte a Lovassy Kórus fennállásának 50. évfordulóját. A koncerten készült fénykép megtekintéséhez kattintson ide.
A karácsonyi ünnepség keretében Wenczel Zsuzsanna, Bankó Mónika és Németh Gabriella tanárnõk segítségével a 11.A és 11.F osztály tanulói nagy sikerrel mutatták be Presser Gábor: Padlás címû musicaljét.

 2001

Az elsõ holocaust emléknap keretében az iskola meghívta a budapesti Lauder Gimnázium egyik 11. évfolyamos osztályát, akik két napot töltöttek az iskolánk 11.A osztályos tanulóival. A magyarországi zsinagógákról fényképkiállítás nyilt a gimnázium aulájában.

2002

A 11.A osztály tanulói elõadták Pilinszky János KZ oratórium címû mûvét Péti Mária tanárnõ betanításában.
Október 23-a tiszteletére a 11.A osztály tanulói készítettek szerkesztett mûsort Péti Mária tanárnõ és Schultz Zoltán tanár úr segítségével.
A március 15-i ünnepséget a 11-A és a 11.C osztály tanulói közösen készítették dr. Vondervisztné Kapor Ágnes tanárnõ és Arnhoffer Mihály, Csizmazia Imre tanár urak segítségével.
Decemberben két napos rendezvénnyel ünnepelte a speciális matematikai tanulók és tanáraik közössége Bolyai János születésének 200. évfodulóján a magyar tudomány , a magyar matematika kiemelkedõ alkotásait és alkotóit. Ekkor avatták fel gimnáziumunkban a Bolyai emléktermet (201-es tanterem.) A teremről ekkor készült fényképet itt tekintheti meg.

2003

A 11.A és a 11.B osztály tanulói a Dohnányi Zenemûvészeti Szakközépiskola diákjaival közös emlékmûsorral léptek fel október 23-a tiszteletére. Segítõ tanárok Borossné Hodák Ágnes, Varga Vince, Eich Mária és Veressné Petrõcz Mária voltak.

2004

A 11.A és a 11.D osztály tanulói a karácsonyi ünnepség keretében mutatták be Sütõ András: Advent a Hargitán címû mûvét Wenczel Zsuzsanna és Németh Gabriella tanárnõk segítségével.

2005

Elkészült az iskola épületében az akadálymentesítés elsõ üteme. Lift is van a gimnázium épületében!
Iskolánkban sikerrel indul az új típusú, a kétszinû érettségi vizsga. Emelt szinten vizsgázott ebben a tanévben iskolánkból:187 fõ. Ebbõl matematikából 85 fõ, fizikából 32 fõ, informatikából 10 fõ.

2006

Az iskolai élet kiemelkedõ eseménye volt Dr. Habsburg Otto látogatása és elõadása gimnáziumunkban.
Októberben megkezdõdtek a címzett támogatással megvalósuló hatalmas építkezések: a tornacsarnok építése, az iskola épületének nagyszabású rekonstrukciója.

2007

A gimnázium honlapján megtekinthető az 1945 óta végzettek névsora.
Áprilisban végre sikerült lebontani az iskola kéményét , ami 17 évig „pipált”, majd 22 évig „pihent”.
Az épület nagyszabású rekonstrukciója megkezdődhetett, mert az új tornacsarnokba átpakoltak az iskolapolgárok mindent június 1-jére: a több tízezer kötetes könyvtárat, a több száz padot, széket… Az évzáró és az érettségi a Kossuth Iskolában zajlott. Nyáron elkészült a teljes felújítás, és a lelkes iskolapolgárok mindent visszapakoltak a régi/ új helyre augusztus 21. és 31. között. Minden diák új szekrényt kapott.
Az iskolaavatási ünnepség október 19-én volt az új tornacsarnokban, és ekkor avatták fel a gimnázium udvarán Brusznyai Tanár Úr szobrát (Dienes Csaba és Attila alkotása)
A matematika tagozat alapításának évfordulós rendezvénye volt november 30-án és december 1-jén. Ennek részletes programját a 40 éves évforduló menüpontban megtekinthető.

2008

Új felvételi pontszámítás lép életbe: a 144 pont helyett 480 pontot lehet elérni!
Az új tornacsarnokban tartott első szalagavató új hagyományt indított el az ünnepélyesség megteremtésével.
Májusban ünnepélyes keretek között került bemutatásra a TABLÓK KÖNYVE, ami az elmúlt 64 év tablóit és az osztály- és tanári névsorokat is tartalmazza.
Március 15. tiszteletére a 11.A (of. Varga Vince) adott műsort História és magánvégzet címmel, Vondervisztné Kapor Ágnes tanárnő betanításában. Knoll János , a specmatot alapító tanár átvette gyémántdiplomáját. (60 éve szerezte tanári képesítését.)
A 2008/2009-es tanévtől kezdve minden induló évfolyamnak előír projekt-napokat a gimnázium Pedagógiai Programja.

2009

A gimnázium várbeli (bezárt) épületéből áthozott - a II. világháború áldozatainak emlékére készült - emléktáblák felavatása.
Pro Architectura díjat nyert el az új tornacsarnok két tervezője: Pozsgai Zoltán és Takács Attila.
Az év során Pro Progressio Alapítványtól illetve az OKM-től 400 illetve 600 ezer Ft eszközfejlesztési támogatást nyert a gimnázium.
A gimnázium – Pálffy Zoltán igazgatóhelyettes kiemelkedő szervező tevékenységének köszönhetően – elnyerte a Kiváló Érettségiztető Vizsgahely címet. (Az országban 9 ilyen intézmény van.)
Március 15. tiszteletére a 11. A (of. Németh Gabriella) adott műsort Egy táblabíró a márciusi napokban címmel, Stark Péterné Zöldvári Ildikó tanárnő betanításában.
Először érettségizett nyelvi előkészítő évvel beiskolázott specmatos osztály a Lovassyban. Az egyetemi felvételi arány ebben az osztályban 100 % lett. Ennek az osztálynak a tablója országos tablóversenyt nyert.
Az iskola karácsonyi ünnepségén a 11.A (of.. Csizmazia Imre) adott műsort A karácsonyi álom címmel, Wenczel Zsuzsa tanárnő betanításában.

2010

Széchenyi-díjat kapott március 15-e alkalmából gimnáziumunk két régi diákja: Dr. Koppány Tibor (1947) YBL-díjas építészmérnök és Dr. Friedler Ferenc (1971-es az első specmatos osztály) informatika profosszor. (Friedler Ferenccel a 2015-ös évkönyvben megjelent interjú itt elolvasható... )
Leérettségizett iskolánkban az utolsó hatosztályos beiskolázású osztály. Ezzel lezárult a gimnáziumunkban az 1995-ban indult hatosztályos képzés.
Gimnáziumunk alapításának 300. évfordulójára jubileumi tanév lett a 2010/2011-es. A nagyszabású rendezvénysorozat az egész tanévet behálózta. (kiállítások, tudományos előadások, hangversenyek, túrák stb.) A részletek megtekinthetők a http://300ev.lovassy.hu cím alatt.

2011

Lezárult az 2010-ben kezdődött Audiovizuális Emlékgyűjtés projekt, melynek keretében 24 diák készített 27 video-beszélgetést. Az interjú-alanyok 1939-1990 közötti időszakban átélt személyes élményeiket tárták fel. A részletek megtekinthetők a http://tamop329.lovassy.hu cím alatt.
Március 15. tiszteletére a 11.A (of. Tolnerné Csörgő Veronika) adott műsort A tizenhatodik szín címmel, amit Asztalos István tanár úr írt, és rendezett. A darabban Ádám Petőfi alakjában járta végig a segesvári csatától napjainkig a történelem butatóit.
Május 29-én meghalt Dr. Mádl Ferenc, aki gimnáziumunkban érettségizett 1951-ben, és 2000-2005 között köztársasági elnök volt.
Október 21-22-én voltak a 300. évforduló központi ünnepségei. A jubileumi év lezárásaként megnyílt az új Iskolatörténeti Kiállítás, és megjelent a Jubileumi évkönyv (1711-2011) a DVD melléklettel. Asztalos István Beszélgető könyve nagy sikert aratott. 2011/2012-es tanévtől évente jelenik meg összeállításában az aktuális Évkönyv.
November elején első alkalommal került megrendezésre a „Nyitva van az Aranykapu” címmel az új típusú nyílt nap nyolcadikosok és szüleik számára.

2012

Ebben az évben érettségizett osztályaink mindegyike már nyelvi előkészítős volt, vagyis 5 évet jártak gimnáziumunkban.
A gimnáziumunk elnyerte az AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT címet Németh Gabriella igazgatóhelyettes kiváló koordináló munkájának köszönhetően.
Március 15. tiszteletére a 11.A (of. Katanics Sándorné) adott műsort Szabadság, szerelem címmel, Fürj Katalin tanárnő betanításában.
A 100 legjobb magyar középiskola között a Lovassy a 3. legjobb lett!
A 2012/2013-as tanévtől kedve törvényileg meghatározott módon kötelező a diákoknak 50 óra közösségi szolgálatot teljesíteni az érettségiig.
Az iskola karácsonyi ünnepségén a 11.A (of.. Varga Vince) osztály adott műsort Karácsonytól Karácsonyig címmel, Vondervisztné Kapor Ágnes tanárnő betanításában.

2013

Gimnáziumunk megünnepelte a német nemzetiségi tagozatának 20 éves jubileumát. Az ünneplés módozatai megtekinthetők a http://nemet20.lovassy.hu címen.
Szeptembertől az új köznevelési törvény előírásainak megfelelően a gimnázium bevezette az új Pedagógiai Programját . Ennek értelmében az 5 éves matematika tagozaton így alakultak a matematika tantárgy óraszámai: 2,5 + 5 + 5 + 7 + 7, ami az öt év során összesen 26,5 óra. Induláskor évekig a specmat óraszáma 4 év alatt összesen 40 óra volt!
Arnhoffer Mihály születésének 65. évfordulója tiszteletére fotókiállítás nyílt a gimnáziumban, a volt diák, specmatos tanár és igazgató emlékére. A fotókiállításon Arnhoffer Mihály iskolánkban 1972 és 1986 között készített fotói szerepeltek. A fotókiállítással egy időben megjelent egy DVD, ami több mint 1500 digitalizált felvételt tartalmaz. A digitalizált fotók feliratozva megtekinthetőek a http://arnhoffer.lovassy.hu oldalon.
Az 56-os forradalom tiszteletére a 11.A (of. Dr. Réti Balázs) Szophoklész Elektra c. drámáját adta elő, amit Asztalos István tanár úr rendezett.

2014

A 2013/2014-es tanév II. félétől tért át a gimnázium a MAGISZTER-Net Portálon keresztül az elektronikus napló használatára. (Ezt a rendszert hamarosan használhatóbbra kellett cserélni!)
A gimnázium Pro Progressio díjban részesült a természettudományos és műszaki jellegű tárgyakhoz kapcsolódó rendezvények és események szervezéséért, lebonyolításáért.
Az iskola karácsonyi ünnepségén a 10.A (of. Csizmazia Imre) osztály Michael Ende Momo című színművét adta elő, Király Viktor tanár úr betanításában.

2015

A Lovassy gimnázium a MTA partneriskolája lett 2015-ben a Fény Nemzetközi Éve alkalmából. A gimnáziumban igen változatos programok foglalkoztak a fénnyel (tudományos előadások, éjszakai túrán 4 bakonyi kilátó összekötése fényhíddal, fotópályázat, fotókiállítás, napóra a gimnázium falára stb.)
A 2013 óta folyó COMENUIS program sikeres lezárása.(5 ország 5 iskolájának diákjai kutatták a rendszerváltozás hatását különböző összefüggésekben).
A gimnázium ismételten elnyerte 3 évre az AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT minősítést, nagyban hozzájárult ehhez Németh Gabriella igazgatóhelyettes koordináló tevékenysége.
A 2015/2016-os tanévben indult utoljára AJTP osztály. A program 2000-ben indult a gimnázium és a veszprémi Középiskolai Kollégium összefogása nyomán.
2015. december 3-án adta az (új) Lovassy Kamarazenekar első teljes estés gyertyafényes koncertjét a gimnázium aulájában (művészeti vezető: Kebiszek-Zuber Éva)
Elkészültek a NIMBUS-2014 győztes diákpárt kezdeményezésére a lovassys pulóverek (széles színskálán kétféle felirattal).
2015/2016-os tanévtől kezdve új „menzán”, a Hangvillában lehet ebédelni.

2016

A HELIKON rendezvényein elnyerte a gimnázium ötödszörre is a LEGEREDMÉNYESEBB KÖZÉPSIKOLA címet.
Március 15. tiszteletére a 10.A (of. Tolnerné Csörgő Veronika) Katona József Bánk bán című drámáját adta elő, Asztalos István tanár úr betanításában.
Az országos tanár-sztrájk felborította a tanítás rendjét a gimnáziumban. Reggel 8 órakor sok iskolapolgár, szimpatizáns, szülő és öregdiák ölelte körbe a gimnázium épületét az összetartozás érzésével.
Újból volt a DÖK rendezésében Igazlátó Nap!
Az „ÜRES PADOK” program keretén belül emlékjelet avattunk az iskolakiállítás területén az 1944-ben elhurcolt és a holokausztnak áldozatul esett egykori diákok emlékére.
Az iskola karácsonyi ünnepségén a 10.A (of. Böcskei Ákos) osztály Egy napon, mikor… címmel adta elő Milne Micimackó és Lázár Ervin Négyszögletű kerek erdő műveiből készített összeállítást, Vondervisztné KaporÁgnes tanárnő betanításában.
Elkészült az Arnhoffer Mihály tanár úr hagyatékából előkerült újabb fényképek digitalizálása. Kiegészült a http://arnhoffer.lovassy.hu weboldal. A több száz fotó digitalizálását most is Békefi Zsuzsa nyugdíjas tanárnő készítette el.

2017

Lovassy László halálának 125. évfordulója tiszteletére rádióműsort készített a 11.A osztály (of. Varga Vince) Asztalos István tanár úr irányításával.
A Zrínyi Matematikai Tesztversenyen gimnáziumunk kilencedik alkalommal nyerte el az ország legeredményesebb vidéki középiskolája címet.
A Tornacsarnokban szeptember 29-én rendezték meg hatodik alkalommal a Zenei Világnapi Koncertet, ahol hagyományosan a város iskolai kórusai és ifjúsági zenekarai adtak műsort.