A Lovassy László Gimnázium - Speciális matematika tagozat

A 2017. december 1-jei program

Szakmai előadások - 1. blokk

Szakmai előadások - 2. blokk

Szakmai előadások - 3. blokk

Művészeti gála

A rendezvény december 1-jei programjaira kérjük, hogy - a lovassys diákok kivételével - az itt elérhető űrlapon minden érdeklődő regisztráljon! A regisztrációra a terembeosztások előkészítése miatt van szükség.

A program bizonyos elemei az EFOP-3.2.5-17-2017-00018 azonosítójú a " Veszprémi Tankerületi Központ gimnáziumainak együttműködése a pedagógiai szakszolgálattal a pályaorientáció jegyében " elnevezésű pályázat keretében kerül megrendezésre, melynek meghívója itt olvasható el.

Szakmai előadások

1. BLOKK: 9 óra 50 perc és 10 óra 35 perc között

A 45 perces előadások párhuzamosan kerülnek lebonyolításra külön termekben.

Dr. Szentgyörgyi Szilárd ( 1989)
matematika-angol szakos tanár,
egyetemi docens, mb. intézetigazgató
Pannon Egyetem, Angol-Amerikai Intézet

Amit tudni szerettél volna a nyelvről, de nem merted megkérdezni
avagy
Létezik nyelvészet matematika nélkül?

Az előadás témája a nyelv, amelyről a focihoz és a gyerekneveléshez hasonlóan mindenkinek határozott véleménye van; ám míg a foci és a gyereknevelés - bár mindegyiket lehet jól és rosszul csinálni - nehezen nevezhető tudománynak, addig a nyelvészet az elmúlt évtizedekben komoly tudománnyá nőtte ki magát.
Az előadás két témakörre összpontosít: egyrészt felvillant néhány széles körben elterjedt tévhitet a nyelvészettel és a nyelvekkel kapcsolatban - köztük néhány olyat is, amelyet jelentős részben az oktatási rendszerünk ültet el a diákok fejében -, másrészt bemutatja a nyelvészet néhány olyan területét, ahol matematikai eszközöket is használunk a nyelvi jelenségek modellezése során.

Dr. Vonderviszt Ferenc (1976)
egyetemi tanár
Pannon Egyetem, Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Biomolekuláris nanotechnológia

A nanotechnológia a parányi méretek tudománya. Igazi újdonságtartalmát az adja, hogy ebben a mérettartományban lehetővé válik egy gyökeresen újfajta technológiai megközelítés, nevezetesen, hogy az atomok és molekulák elhelyezkedését precízen kontrollálva hozzunk létre önszerveződésre képes molekuláris gépezeteket. Az élő rendszerek pontosan így építkeznek. Van tehát honnan ellesnünk a molekuláris nanotechnológia szerveződési és működési elveit. Az előadás felvillantja, hogy milyen lehetőségeket rejt a biológia makromolekulák nanotechnológiai alkalmazása, és milyen áttörést remélhetünk a nanotechnológiától az élő szervezetek gyógyításában.

Körmendiné Farkas Dóra (2002)
biostatisztikus

Kockázati mérőszámok az epidemiológiai vizsgálatokban
avagy
Mit csinál egy biostatisztikus Dániában?

Epidemiológiai vizsgálatokban betegségek és azokat befolyásoló tényezők összefüggéseit vizsgálják. Az előadásban egy nemrég megjelent publikáció kapcsán bemutatja, hogyan épülnek fel ezek a vizsgálatok, milyen egyedülálló lehetőségek vannak a dániai egészségügyi adatbázisokban, mit jelent az abszolút és relatív kockázat, hogyan kell a kapott eredményeket értelmezni. Végül az elődaó elmondja, hogy miért érzi azt, hogy statisztikusi munkával Ő is a betegségek elkerüléséért, illetve korai felismeréséért dolgozik.

Pulai Gábor (1985)
informatika referens
Pannon Egyetem, Folyamatfejlesztési és Informatikai Iroda

Felhő kívülről és belülről

Az elmúlt öt évben a számítógépes világában új fogalom jelent meg a "felhő". Az előadás első harmada a felhő alapú számítástechnikáról egy általános ismertetőt ad. Például arra keressük a választ, hogy milyen előnyökkel/hátrányokkal jár egy felhasználó és egy szolgáltató számára? Az előadás középső harmada egy kicsit szakmaibb jelleggel bemutat egy felhő szolgáltatást megvalósító rendszert. A harmadik részben egy rövid demonstráció keretében beköltöztetünk egy "otthoni" hálózatot a felhőbe.

Dr. Domokos Gábor
egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
BME Építészmérnöki Kara Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

A Gömb, a Gömböc és a Mars kavicsai

2012-ben a NASA Curiosity robotja által küldött, a Mars felszínén található lekerekített kavicsokról szóló képek hatalmas tudományos szenzációnak számítottak, ugyanis a NASA kutatói azt feltételezték, hogy ezek a kavicsok egy ősi folyó medrében kophattak le. A felfedezés olyan jelentőségű volt, hogy matematikai bizonyosságra volt szükség az állítások alátámasztására. Meglepő módon éppen a Gömböcön keresztül vezetett az út ahhoz az elmélethez, melynek segítségével a Mars kavicsainak titkát végül sikerült megfejteni. Az előadás erről a kutatásról számol be.


2. BLOKK: 10 óra 55 perc és 11 óra 40 perc között

A 45 perces előadások párhuzamosan kerülnek lebonyolításra külön termekben.

Schultz Benedek (2007)
matematikus, kutató mérnök
Nokia Bell Labs

Mesterséges intelligencia és gépi tanulás

Mobiltelefonok, ipari gépek, Google, Facebook - a mesterséges intelligencia alkalmazásai egyre inkább áthatják életünket. Ennek ellenére kevesen tudják mi is az a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás. Hogyan is tanulnak a gépek? Ezekre a kérdésekre keresünk válaszokat az előadásban.

Dr. Galajda Péter (1992)
tudományos főmunkatárs, fizikus
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Matekoznak-e a bacik?

A baktériumok csodálatosan összetett világát nem csak a biológia, hanem a matematika felől is megközelíthetjük. Egyrészt a sejten belüli molekuláris gépezetek működését fizikai és matematikai elvek nagyban meghatározzák. Ugyanakkor a tudomány újabb eredményei azt is megmutatták, hogy olyan, gyakran emberinek gondolt viselkedések, mint az önfeláldozás, együttműködés, csalás, kommunikáció és szociális viselkedés mind jellemzők a mikrobákra, és ezek során a matematikát is rutinosan "alkalmazzák".

Dr. Sarkadi Tamás (2003)
adjunktus, fizikus
BME Természettudományi Kar Atomfizika Tanszék

A rezgések matematikája
avagy
Egy előadás, ahol egy „laser-show” segítségével életre keltjük a trigonometrikus azonosságokat

Ismereteink legnagyobb részét rezgések közvetítik felénk. Ha beszélünk, vagy zenét hallgatunk, hangrezgéseket keltünk és érzékelünk. Ha olvasunk, vagy szétnézünk a világban, a látványt az elektromágneses tér rezgései, azaz a fény juttatja el hozzánk.
Az előadás során kiderül, hogy az anyagi világ rezgéseit igen hatékonyan írhatjuk le a matematika nyelvén. Ha rácsodálkozunk arra, hogy a környezetünket mélyen áthatja a matematika, akkor mind a matematikát, mind pedig a körülöttünk levő világot szebbnek fogjuk látni.

Dr. Csermely Ágnes (1985)
közgazdász, főosztályvezető
Piacfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Energiapiacok átalakulása. Nemzetközi trendek, hazai kihívások.

Az előadás bemutatja az energiaipari technológiák versenyét, a klímapolitika és a megújuló erőforrások terjedésének hatásait, kitérve a hazai energiapolitika néhány aktualitására is.

Dr. Várkonyi Péter
egyetemi docens
BME Építészmérnöki Kara Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

Hullámos gömbök, árulkodó fraktálok: a matematikából születő művészet

Az előadásban példákon keresztül láthatjuk, hogy matematikai vagy fizikai törvényszerűségek hogyan vezethetnek összetett geometriai struktúrákhoz, melyek gyakran művészi alkotások megszületését is inspirálják. Szó esik a gömböcről is (de csak röviden) más izgalmas formákról, természetben kialakuló mintázatokról, fraktálokról.


3. BLOKK: 11 óra 50 perc és 12 óra 35 perc között

A 45 perces előadások párhuzamosan kerülnek lebonyolításra külön termekben.

A 3. blokkban szereplő előadások - az utolsó kivételével - tartalmukban megegyeznek az első 2 blokkban szereplő előadásokkal.

Dr. Szentgyörgyi Szilárd ( 1989)
matematika-angol szakos tanár,
egyetemi docens, mb. intézetigazgató
Pannon Egyetem, Angol-Amerikai Intézet

Amit tudni szerettél volna a nyelvről, de nem merted megkérdezni
avagy
Létezik nyelvészet matematika nélkül?

Az előadás témája a nyelv, amelyről a focihoz és a gyerekneveléshez hasonlóan mindenkinek határozott véleménye van; ám míg a foci és a gyereknevelés - bár mindegyiket lehet jól és rosszul csinálni - nehezen nevezhető tudománynak, addig a nyelvészet az elmúlt évtizedekben komoly tudománnyá nőtte ki magát.
Az előadás két témakörre összpontosít: egyrészt felvillant néhány széles körben elterjedt tévhitet a nyelvészettel és a nyelvekkel kapcsolatban - köztük néhány olyat is, amelyet jelentős részben az oktatási rendszerünk ültet el a diákok fejében -, másrészt bemutatja a nyelvészet néhány olyan területét, ahol matematikai eszközöket is használunk a nyelvi jelenségek modellezése során.

Dr. Vonderviszt Ferenc (1976)
egyetemi tanár
Pannon Egyetem, Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Biomolekuláris nanotechnológia

A nanotechnológia a parányi méretek tudománya. Igazi újdonságtartalmát az adja, hogy ebben a mérettartományban lehetővé válik egy gyökeresen újfajta technológiai megközelítés, nevezetesen, hogy az atomok és molekulák elhelyezkedését precízen kontrollálva hozzunk létre önszerveződésre képes molekuláris gépezeteket. Az élő rendszerek pontosan így építkeznek. Van tehát honnan ellesnünk a molekuláris nanotechnológia szerveződési és működési elveit. Az előadás felvillantja, hogy milyen lehetőségeket rejt a biológia makromolekulák nanotechnológiai alkalmazása, és milyen áttörést remélhetünk a nanotechnológiától az élő szervezetek gyógyításában.

Körmendiné Farkas Dóra (2002)
biostatisztikus

Kockázati mérőszámok az epidemiológiai vizsgálatokban
avagy
Mit csinál egy biostatisztikus Dániában?

Epidemiológiai vizsgálatokban betegségek és azokat befolyásoló tényezők összefüggéseit vizsgálják. Az előadásban egy nemrég megjelent publikáció kapcsán bemutatja, hogyan épülnek fel ezek a vizsgálatok, milyen egyedülálló lehetőségek vannak a dániai egészségügyi adatbázisokban, mit jelent az abszolút és relatív kockázat, hogyan kell a kapott eredményeket értelmezni. Végül az elődaó elmondja, hogy miért érzi azt, hogy statisztikusi munkával Ő is a betegségek elkerüléséért, illetve korai felismeréséért dolgozik.

Pulai Gábor (1985)
informatika referens
Pannon Egyetem, Folyamatfejlesztési és Informatikai Iroda

Felhő kívülről és belülről

Az előadás a számítógépes világban jelenleg nagyon divatos "felhő"-vel foglalkozik.

Schultz Benedek (2007)
matematikus, kutató mérnök
Nokia Bell Labs

Mesterséges intelligencia és gépi tanulás

Mobiltelefonok, ipari gépek, Google, Facebook - a mesterséges intelligencia alkalmazásai egyre inkább áthatják életünket. Ennek ellenére kevesen tudják mi is az a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás. Hogyan is tanulnak a gépek? Ezekre a kérdésekre keresünk válaszokat az előadásban.

Dr. Galajda Péter (1992)
tudományos főmunkatárs, fizikus
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Matekoznak-e a bacik?

A baktériumok csodálatosan összetett világát nem csak a biológia, hanem a matematika felől is megközelíthetjük. Egyrészt a sejten belüli molekuláris gépezetek működését fizikai és matematikai elvek nagyban meghatározzák. Ugyanakkor a tudomány újabb eredményei azt is megmutatták, hogy olyan, gyakran emberinek gondolt viselkedések, mint az önfeláldozás, együttműködés, csalás, kommunikáció és szociális viselkedés mind jellemzők a mikrobákra, és ezek során a matematikát is rutinosan "alkalmazzák".

Dr. Sarkadi Tamás (2003)
adjunktus, fizikus
BME Természettudományi Kar Atomfizika Tanszék

A rezgések matematikája
avagy
Egy előadás, ahol egy „laser-show” segítségével életre keltjük a trigonometrikus azonosságokat

Ismereteink legnagyobb részét rezgések közvetítik felénk. Ha beszélünk, vagy zenét hallgatunk, hangrezgéseket keltünk és érzékelünk. Ha olvasunk, vagy szétnézünk a világban, a látványt az elektromágneses tér rezgései, azaz a fény juttatja el hozzánk.
Az előadás során kiderül, hogy az anyagi világ rezgéseit igen hatékonyan írhatjuk le a matematika nyelvén. Ha rácsodálkozunk arra, hogy a környezetünket mélyen áthatja a matematika, akkor mind a matematikát, mind pedig a körülöttünk levő világot szebbnek fogjuk látni.

Dr. Csermely Ágnes (1985)
közgazdász, főosztályvezető
Piacfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Energiapiacok átalakulása. Nemzetközi trendek, hazai kihívások.

Az előadás bemutatja az energiaipari technológiák versenyét, a klímapolitika és a megújuló erőforrások terjedésének hatásait, kitérve a hazai energiapolitika néhány aktualitására is.

Encz Koppány
tanuló
Lovassy László Gimnázium 12.A osztály

"Egy csodálatos egyenesről": A Simson-egyenes.

Az előadás során a Simson-egyenessel kapcsolatos tételek sokszínű palettájáról válogatva néhány érdekesség ismertetésével szeretné felkelteni az érdeklődést a geometria ezen kevésbé ismert fejezete iránt. A téma teljes megértéséhez ajánlott a húrnégyszögek ismeretanyagában való jártasság.

A szakmai előadásokon készült fényképeket itt tekintheti meg.


Művészeti gála 17 órától

A zenés, a táncos és irodalmi elemeket tartalmazó programot a jelenlegi matematika tagozatos diákok adják elő az iskola tornatermében.

A rendezvény várható hossza: 90 perc.

Név/Együttes

Szerző - Cím

KÓRUS
Vezényel: Tóth Mária

Spirituálék:
Good news
Now look away

Robert Sund feldolgozás:
Good night sweet heart

Vonósnégyes
Csepely Zsófia 11.a
Vangelista Laura 12.d
Szalai Benjámin 12.a
Naszer Tamara 12.a

Weiner Leó:
Divertimento I és II. tétel

11.A osztály tagjai
Borbás Péter, Csepely Zsófia, Isó Gábor, Kocsis Mihály, Kovács Gábor, Németh Barbara, Péter Vera, Ruzsiczky Nóri, Szilágyi Bence

Örkény adaptációk

Radnai Bálint 12.a
zongora

Liszt Ferenc:
etűd
(opus 1. no. 9.)

Tóth Bence 12.a
próza

Alan Alexander Milne:
Koronázási óda

Kiss Marcell, Pálfi Zsolt 9.a
klarinét, zongora

Mendelssohn:
Lied ohne Worte

Vonós-együttes

Hat tánc a lőcsei tabulatúrás könyvből
(részlet)

Biró Kristóf 12.a
Zongorán közreműködik : Onoferné Kecskés Judit

Kodály Zoltán: Kit kéne elvenni?

Péter Veronika 11.a
tánc

Ne hallgasd el!

Pituk Gábor 11.a
zongora

Bach:
d-moll prelúdium és fúga

Vida Péter 12.a és Csepely Zsófia 11.a
néptánc

Mezőségi táncok

A 11.A osztály tagjai
Almási Zsombor, Kovács Dániel, Kurbucz Márk, Németh Barbara, Péter Vera, Vattai Ágnes

Örkény adaptációk

ARISEN rockzenekar
Czeglédi Levente, Fadgyas Márton, Horváth Botond, Kékesi Péter 12.a

Timur Lenk: Matek Metál (feldolgozás)
az Arisen zenekar saját szerzeménye: Anal

A gálán készült fényképeket itt tekintheti meg.

A gálán készült videó itt tekinthető meg.

A vehir.hu tudósítása itt olvasható el.

A Veszprémi Napló tudósítása itt olvasható el.

A Veszprémi 7Nap tudósítása itt olvasható el.