A Lovassy László Gimnázium - Speciális matematika tagozat

A 2017. november 30-i program

13 óra 45 perckor kiállítás megnyitó

A kiállítás címe: Fejezetek a magyar matematika történetéből

A kiállítást összeállította: a 10.A és a 11.A osztály és a matematika munkaközösség tagjai

A kiállítást megnyitja: Békefi Zsuzsanna, az iskola volt matematika tanára

A kiállításmegnyitón készült fényképeket itt tekintheti meg.

A kiállítás bevezetője:

Fejezetek a magyar matematika történetéből

„Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s azért, ha igazi tudósok és – amint kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt hazánk határain túl is meglássák és megadhassák neki az illő tiszteletet.”

Eötvös Loránd, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke mondta e szavakat egy emlékünnepen. A „tisztelt ünneplő gyülekezet” Kolozsvárott hallgatta az elnöki beszédet. Bolyai Jánosra emlékeztek születésének századik évfordulóján, kinek alkotásában Eötvös szavai szerint teljes mértékben megvalósult a „mi eszményünk”.

Magyarország a matematika több területén nagyhatalom, állítják a világ számos olyan helyén, ahol e kérdésre mérvadó válasz adható. Sok tehetséges magyar matematikus járult hozzá meghatározó módon tudománya fejlődéséhez, és vált nemzetközileg ismert, kimagasló egyéniséggé.

Hogyan lehet az, hogy ebben a kis országban ennyi jó matematikus „terem”? – teszik fel újra és újra a kérdést.

A matematikusok többsége kézzelfogható indokokat említ. Magyarország szegény ország volt, s mivel az egyik legolcsóbban művelhető tudomány a matematika, így a tehetséges fiatalok közül sokan ezt választották. A pályaválasztás ösztönző ereje a hagyomány is, mely a két Bolyaiig vezet vissza. Igen jó a matematikai tehetségek kiválasztásának rendszere. A Mathematikai és Physikai Társulat már a XIX. század végén, 1894-ben megrendezte első tanulóversenyét. Azóta hazánkban a matematikai diákversenyeknek többszintű, igen jól szervezett hálózata működik. A tehetségek felnevelésének talán még e versenyeknél is hatékonyabb eszközévé vált a világviszonylatban is egyedülálló intézmény: a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok. A több mint száz éve megjelenő folyóirat iskolaidőszakban havi rendszerességgel ösztönzi problémamegoldásra a versenyezni és alkotni vágyó ambiciózus fiatalokat. A világhírig eljutó matematikusaink csaknem mindegyikének neve ott szerepel a tanulmányi versenyek és a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok legjobb megoldói között. Ezért is válhatott a magyar tudomány messziről látható világítótornyává a matematika.

A matematika, ha nem tartozik is a természettudományok közé, velük évezredekig szoros kapcsolatban fejlődött. Talán 150 éve annak, hogy a matematikában egyre több az olyan probléma, s az ennek nyomán kialakuló elmélet, amelyet nem a természettudományok felvetette kérdések, hanem a matematika belső fejlődésének szükségletei indítottak útjára. Ugyanakkor ezeknek a tiszta matematikai motivációjú elméleteknek a jelentékeny része, néha egész meglepetésszerűen, megtalálja későbbi természettudományi vagy műszaki alkalmazását.

Ezt a kiállítást a teljesség igénye nélkül a Lovassy László Gimnázium matematika tagozatos diákjai és pedagógusai készítették, minden érdeklődőnek, elsősorban az iskola diákjainak, hogy megismerjék a magyar matematika történetének néhány kiemelkedő személyiségét, munkáját, és ne veszítsék érvényüket Beke Manó 1915-ben írt szavai:

„A mi klímánkban most már dúsan terem e tudomány, és a matematikai munkák olvasóinak száma sokszorosa a tanítói számának.”

Útmutató kiállításlátogatóknak

Olvasd el! Válaszolj! Nyerj!

A kiálltás tablói

A képre kattintva megtekinthetó a tabló pdf formátumban.