A Lovassy László Gimnázium - Speciális matematika tagozat

Iskolánkról

A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó János veszprémi püspök. Intézményünk az elmúlt 300 évben mindig meghatározó szerepet játszott a város, a régió szellemi életében. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által Pro Urbe díjjal kitüntetett iskolát ma is az ország egyik legjobb gimnáziumaként tartják számon.

Iskolánk leginkább azzal vált országos hírűvé, hogy az itt tanuló fiatalok jó eséllyel pályáznak a legnagyobb presztízsű egyetemekre, és ott megállják helyüket. A nálunk érettségizett diákok biztos szaktárgyi tudással, megbízható nyelvismerettel vághatnak neki a felsőfokú tanulmányoknak.

Kiemelkedően szerepelnek diákjaink országos tanulmányi versenyeken is. A középiskolások legrangosabb tanulmányi versenyén, az OKTV-n évek óta több, mint 30 döntősünk van, és minden évben több diák végez az első tíz között különböző tantárgyakból.

A magas színvonalú tanulmányi munka mellett – a 2007-re teljesen megújult, tornacsarnokkal bővített épületben – élénk diákélet zajlik, kiemelkedő a Lovassyban a művészeti nevelés és a sportélet is. A dunántúli középiskolák művészeti találkozóján, a kétévente Keszthelyen megrendezett Helikoni Ünnepségeken egyedüli iskolaként ötször nyertük el a Helikoni vándorserleget a legeredményesebb középiskolaként. Az iskola csapatai rendszeres, eredményes résztvevői a diákolimpiák országos döntőinek.

Iskolánk sikeresen pályázott a Tehetséggondozó középiskola címre, 2012-ben az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet nyertük el. A Semmelweis Egyetem iskolánkat partneriskolájává fogadta annak elismeréseként, hogy hosszú időn keresztül a Semmelweis Egyetem legkiválóbb hallgatóit adó oktatási intézmények egyike voltunk. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Lovassy László Gimnázium részére az Elismert Tehetségforrás Iskola kitüntető elismerést adományozta.

A kiemelkedően eredményes természettudományos képzés színvonalának megőrzését segíti, hogy együttműködési megállapodást kötöttünk a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karával és Mérnöki Karával. 2017-től a Szegedi Tudós Akadémia Program bázisiskolája lettünk, a biológia tantárgyi tehetséggondozás elősegítése, a középiskolás korú tehetséges diákok élettudományi kutatásokban alkalmazható képességeinek fejlesztése érdekében.

Az intézményben jelenleg minden képzési formánk nyelvi előkészítő évfolyammal indul, amely két nyelvből és informatikából biztosít intenzív képzést. A nyelvi előkészítő után a diákok matematika, informatika, német nemzetiségi, kiemelt angol nyelvi és általános tantervű képzésen folytathatják tanulmányaikat. Az utolsó két évfolyamon, minden képzési forma esetében további emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokat tudnak a diákok választani. Ezzel biztosítjuk a sokirányú továbbtanulás lehetőségét.

Az iskolánkban kiemelt értéknek tekintjük a befogadó, sokszínű közösséget, amelyben az egészséges versenyszellem mellett, a pedagógusok, szülők és diákok együttműködésén alapuló munkavégzéssel történik a tudás fejlesztése.

Horváth András, 2015-ben matematika tagozaton érettségizett diákunk évkönyvünk számára így foglalta össze tapasztalatait:

"Egészen elképesztő számomra, hogy amellett, hogy itt nagyon színvonalas oktatás is folyik, minden téren otthon tud lenni egy diák a Lovassyban az önképzőtől a színjátszón át a kórusig, az éjszakai röplabdáig. És ezt mindenki elismeri, támogatja, senki nem elvenni akar belőle, hanem mindenki hozzá akar adni. Mindenkinek helye van benne. Ez az, ami „kívülnézetből” egyszerűen elképzelhetetlen."