A Lovassy László Gimnázium - Speciális matematika tagozat

A Pannon Egyetemen oktató matematika tagozatosok

Név

Érettségi éve

Tanszék

Vonderviszt Ferenc

1976

Nanotechnológiai Tanszék és
Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Agg Zoltán

1975

Társadalomtudományi Intézet

Szalkai István

1978

Matematika Tanszék

Rosta Imre

1979

Műszaki Informatikai Kar Dékáni Titkárság

 Bélafiné Bakó Katalin

1980

Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet

Mihálykó Csaba

1981

Matematika Tanszék

Skodáné Földes Rita

1982

Szerves Kémia Intézeti Tanszék

Kiss Gyula

1985

Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszék

Pulai Gábor

1985

Folyamatfejlesztési és Informatikai Iroda

Simon Gyula

1985

Rendszer- és Számítástudományi Tanszék

Katonáné Tömördi Katalin

1986

Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Kovács Előd

1987

MatematikaTanszék

Vassányi István

1987

Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Szentgyörgyi Szilárd

1989

Angol-Amerikai Intézet

Pozsgai Tamás

1993

Matematika Tanszék

Mazalin Imre

1994

Pannon Egyetem Oktatási Igazgatóság

Poór Judit

1998

Pannon Egyetem Georgikon Kar Gazdaságmódszertani Tanszék

Hegedűs Csaba

2003

Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék