A Lovassy László Gimnázium - Speciális matematika tagozat

Matematika tagozatos diák majd lovassys tanár

Név

Érettségi éve

Diploma

Iskola tanára

Horváth Péter

1975

JATE TTK
matematika-fizika

1982-1994

Jakab Ilona
(Horváth Péterné)

1975

JATE TTK
matematika-fizika

1988-1995

Varga Vince

1975

ELTE TTK
matematika-fizika-technika

1981-től

Lengyel Zsuzsa
(Katanics Sándorné)

1979

JATE TTK
matematika-fizika

1985-től

Kapor Ágnes
(Dr. Vondervisztné Kapor Ágnes)

1981

ELTE BTK
magyar nyelv és irodalom-mozgóképkultúra és médiaismeret

1988-tól

Kovács Előd

1987

ELTE TTK
matematika-fizika

1993-1999

Szamosfalvi Tímea

1988

ELTE TTK
matematika

1994-1996

Böcskei Ákos

1989

ELTE TTK
matematika-fizika

1995-tõl

Pálffy Zoltán

1989

ELTE TTK
matematika-kémia-számítástechnika

1994-2002 és 2005-től